Rua Massuo Yoshiy 4522 - Gleba Patrimônio - Marialva - PR